รวมสถานที่ทำ Passport กรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

รวมสถานที่ทำ Passport (พาสปอร์ต) หรือหนังสือเดินทาง อัปเดตล่าสุด ทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมข้อมูลการติดต่อ เวลาทำการ

สถานที่ทำพาสปอร์ต ในกรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ)

 • สถานที่ : 123 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 572 8442
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:00-15:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/PfZo7LNZfQgb1gr88

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศรีนครินทร์

 • สถานที่ : 735 ธัญญาพาร์ค โซน E ชั้น 2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 136 3800
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/akwfe2wgCvRC74ef6

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

 • สถานที่ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุวินทวงศ์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 024 8362
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00–18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/cXv8XUznjXwR1UXY7

สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย (ปิดปรับปรุง)

 • สถานที่ : ตั้งอยู่ใน: LAWSON 108 (MRT คลองเตย)
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 572 8442
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30–15:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/V5spjW3GtVWViBBcA

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK Center)

 • สถานที่ : มาบุญครองเซนเตอร์ ชั้น 5, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 126 7612
 • เวลาเปิด-ปิด : 11:00-19:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/qKN7oRFL3GUBtqa69

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี (ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี)

 • สถานที่ : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 150 9266
 • เวลาเปิด-ปิด : 11:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/GBXeSZAsuaCjYRjZA

สำนักงานหนังสือเดินทาง ชั่วคราว บางใหญ่

 • สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพ​ลาซาเวสต์เกต บริเวณชั้น G โซนสีเขียว ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2572-8442
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/af29Y2nhHnKPAwEH7

 

สถานที่ทำพาสปอร์ต ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

 • สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อาคารรรวงผึ้ง2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 053 112 291
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/VCr2Ay9cR5avuBEf9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

 • สถานที่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนศูนย์ราชการ ตำบล ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 053 175 375
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/GyHYTSSSF9XbfDBs7

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

 • สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชั้น G ถ. สิงหวัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
 • เบอร์โทรศัพท์ : 055 338 426
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/UEX76eZv5AHFpUFD8

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

 • สถานที่ : 610/9 หมู่ที่ 10 ถนน มาตุลี นครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 056 370 800
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/4NAEowdEzdKReDxH9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

 • สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ถนน Prajaksilapakom, อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 042 212 827
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/wfKZ3pQ8MbtNjoeR7

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

 • สถานที่ : อาคารศาลากลาง ถนน ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 043 242 655
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/d5b342D421NEaLNs7

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

 • สถานที่ : ตำบล แจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 045 344 581
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/VbdJ9DsdT5kmCKyH9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

 • สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ถนน มิตรภาพ-หนองคาย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 044 243 132
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/SWSY6PHkoKvQYrrg6

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

 • สถานที่ : ถนน เลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 039 301 706
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/y1vdcrsL6ZFQj6KW8

สำนักงานหนังสือเดินทาง สุราษฎร์ธานี

 • สถานที่ : ถนน ตลาดใหม่ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 077 274 942
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/7oZKiNc2eTH3TQey5

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

 • สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนน นริศร เมือง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 076 222 080
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/XSXMCMg6bVrG967u5

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

 • สถานที่ : อาคาร สำนักงาน หนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 074 326 510
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/fy3vyrqJJBeXcaeE6

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

 • สถานที่ : เลขที่ 60 ถ. สุขยางค์ อ. เมือง, 60 Sukayang Rd, อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 073 274 036
 • เวลาเปิด-ปิด : 08:30-15:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/XHR3M2s1xwqyCsHz9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

 • สถานที่ : หมู่ที่ 10 399/9 ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ถนน พัทยาสายสอง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 038 422 438
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/xoVrEpbVbF4GoQLs9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

 • สถานที่ : โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล 444 ตำบล อิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 044 666 496
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://g.page/BuriramPassport?share

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช

 • สถานที่ : ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 075 392 872
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/SJKdYhPHhWaq4Wpv8

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

 • สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ถนน Prajaksilapakom, อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 042 212 827
 • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-18:00 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/3scUn7EPQhb7DEEq9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

 • สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2
 • เบอร์โทรศัพท์ : 032-491827
 • เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:30 น.
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/K2xNznpRBJyZ1jvy9

อ้างอิง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ