บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม? ต้องทำใหม่ยังไง? มาดูคำตอบ

บัตรประชาชนหาย เป็นเรื่องปกติที่หลายคนต้องมีประสบการณ์กันมาบ้าง ด้วยความหลงลืม หรืออุบัติเหตุ แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับการจัดการครับ

บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม?

การทำบัตรประชนหายในปัจจุบันไปขอทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ และไม่ต้องใช้ใบแจ้งความในการขอทำบัตรใหม่

โดยการที่เราทำบัตรใหม่ในกรณีบัตรหาย เราจะได้เอกสาร บป.7 มาด้วย เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานว่าเราทำบัตรเดิมหาย และขอทำใหม่เป็นที่เรียบร้อย เผื่อในเหตุฉุกเฉิน เช่น ผู้ที่พบบัตรเก่าเป็นมิจฉาชีพ แล้วนำไปทำธุรกรรม เป็นต้น

 

สามารถติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่ไหนบ้าง?

กรณีที่บัตรประชาชนหาย สามารถติดต่อขอทำใหม่ได้ที่สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต, สำนักงานเทศบาล, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (นอกเขตที่อยู่ผู้ทำได้)

*** แต่ไม่สามารถทำบัตรใหม่ที่ จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้ ต้องทำที่หน่วยงานราชการเท่านั้น

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรใหม่ กรณีบัตรประชาชนหาย

  1. เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น (หากไม่มีหลักฐานในให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง)
  2. ค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท
  3. หากทำหายแล้วไม่ไปทำใหม่เกิน 60 วัน จะมีค่าปรับอีก 100 บาท