Passport หมดอายุเดินทางได้ไหม ต้องทำยังไง พร้อมข้อมูลที่ควรทราบ

เมื่อ Passport หรือหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุไปแล้ว ต้องทำอย่างไร เพราะความจริงแล้ว ถึงแม้จะยังไม่ถึงวันหมดอายุ เราก็อาจใช้เดินทางไม่ได้แล้วนะ

โดยปกติแล้ว Passport จะมีอายุนับจากวันที่ออกพาสปอร์ตเป็นเวลา 5 ปี แต่การใช้ยืนยันตัวตนสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศนั้น จะใช้ไม่ได้ หาก Passport เล่มนั้น มีอายุเหลือไม่ถึง 4 เดือนหรือ 180 วัน นับจากวันที่เราเดินทางกลับ

ดังนั้นต้องเช็กวันหมดอายุในหนังสือเดินทางของเราให้ดี โดยนับจากแพลนทริปที่เราเดินทางกลับจากต่างประเทศ หากเหลือหลังจากนั้นไม่ถึง 180 วัน เราจะต้องไปต่ออายุพาสปอร์ตก่อน ถึงจะสามารถใช้เดินทางได้

แต่การใช้งานทั่วไปอย่างอื่น เช่นการยืนยันตัวตนแทนเอกสารราชการอย่างบัตรประจำตัวประชาชน ยังสามารถใช้ได้ตามปกติจนกว่าจะถึงวันหมดอายุ

เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ ต้องไปทำใหม่ อย่าให้ขาด หากใครยังไม่ทราบว่าสามารถทำที่ไหนได้บ้าง อ่านได้ที่ : รวมสถานที่ทำ Passport กรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สรุป ข้อมูลเกี่ยวกับ Passport หมดอายุ

  • เล่ม Passport มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ กรมการกงสุล ออกหนังสือให้
  • สามารถเช็กวันหมดอายุได้ในหน้าแรกของ Passport
  • Passport จะใช้เดินทางออกนอกประเทศได้ก็ต่อมืออายุของ Passport เหลือเกิน 180 วัน นับจากวันที่เรากลับจากต่างประเทศ
  • สามารถใช้ Passport ยืนยันตัวตนทั่วไปได้ จนกว่าจะหมดอายุตามวันในเอกสาร
  • สามารถต่ออายุ Passport ได้ โดยไม่ต้องรอให้หมดอายุ