อัตราค่าน้ำและวิธีการคำนวนค่าน้ำ จากการประปานครหลวง อัปเดตล่าสุด

ข้อมูลค่าน้ำสำหรับผู้ที่ต้องการคำนวนค่าใช้จ่าย เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายภายในบ้านหรือร้านค้า โดยเป็นข้อมูลอัตราค่าน้ำประปาจากการประปานครหลวง

อัตราค่าน้ำประเภทที่พักอาศัย

อัตราการใช้น้ำแบบขั้นบันไดโดยมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร เช่น 31-40 ลบม : 10.03 บาท/ลบม หมายความว่า หากบ้านคุณใช้ปริมาณน้ำ 31-40 ลบม ในหนึ่งเดือน คุณจะเสียค่าน้ำลูกบาศก์เมตรละ 10.03 บาท

ยิ่งใช้น้ำปริมาณมากอัตราค่าน้ำต่อหน่วยจะยิ่งสูงขึ้นนั่นเอง

 • 0-30 ลบม : 8.50 บาท/ลบม
 • 31-40 ลบม : 10.03 บาท/ลบม
 • 41-50 ลบม : 10.35 บาท/ลบม
 • 51-60 ลบม : 10.68 บาท/ลบม
 • 61-70 ลบม : 11.00 บาท/ลบม
 • 71-80 ลบม : 11.33 บาท/ลบม
 • 81-90 ลบม : 12.50 บาท/ลบม
 • 91-100 ลบม : 12.82 บาท/ลบม
 • 101-120 ลบม : 13.15 บาท/ลบม
 • 121-160 ลบม : 13.47 บาท/ลบม
 • 161-200 ลบม : 13.80 บาท/ลบม
 • มากกว่า 200 ลบม : 14.45 บาท/ลบม

 

ขนาดมาตรวัดน้ำ

ทางการประปานครหลวงมีการเก็บค่าบริการรายเดือนจากขนาดของมาตรวัดน้ำเป็นค่าคงที่ หมายความว่าต่อให้คุณไม่ใช้น้ำเลย ก็ยังต้องจ่ายค่าบริการตามขนาดมาตรวัดน้ำทุกเดือน ซึ่งบ้านเรือนทั่วไปจะมีขนาด Ø 1/2 นิ้ว

 • Ø 1/2 นิ้ว = 25 บาท
 • Ø 3/4 นิ้ว = 40 บาท
 • Ø 1 นิ้ว = 50 บาท
 • Ø 1 1/2 นิ้ว = 80 บาท

 

การจัดเก็บจัดเก็บค่าน้ำดิบ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งให้กรมชลประทาน

 

การคำนวนค่าน้ำอย่างง่าย

โดยมาตรฐานแล้ว 1 ครัวเรือนที่มีสมาชิก 5 คน จะใช้น้ำปะปาเฉลี่ยเดือนละ 7,500 ลิตร

วิธีการคำนวนค่าน้ำ โดยเริ่มต้นใช้หน่วยที่เราคุ้นเคยอย่างลิตร การแปลงหน่วยคือ 1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000 ลิตร

สมมติว่าที่บ้านใช้น้ำเดือนละ 10,000 ลิตร เท่ากับ 10 ลบม จะไปอยู่ในขั้น 0-30 ลบม ซึ่งมีอัตราค่าน้ำอยู่ที่ 8.50 บาท/ลบม หรือ 8.50 บาท ต่อการใช้น้ำ 1,000 ลิตรนั่นเอง

แล้วนำไปบวกกับค่าบริการมาตรวัดน้ำ 25 บาท และการจัดเก็บจัดเก็บค่าน้ำดิบ 1.5 บาท (15/10)

หากคำนวนจากการใช้น้ำ 10,000 ลิตร เราจะต้องจ่ายค่าน้ำประมาณ (10,000/1,000 x 8.50) + 1.5 + 25 = 111.50 บาท

*เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat not included)

 

อ้างอิง : https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=303