รวมคีย์ลัดใช้บ่อยบน macOS สำหรับผู้ใช้ทุกระดับ

รวมคีย์ลัดบน macOS เพื่อให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ฉับไวขึ้นยิ่งกว่าเดิม ทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ทั้งบน Mac, MacBook, MacBook Air รวมไปถึง Magic Keyboard

คีย์ลัดพื้นฐาน

 • Command + X : คัดลอกข้อมูลพร้อมลบข้อมูล (cut)
 • Command + C : คัดลอกข้อมูล (copy)
 • Command + V : วางข้อมูลที่ copy หรือ cut มา
 • Command + A : เลือกทั้งหมดในหน้าจอ (Select All)
 • Command + F : ค้นหาข้อมูลในส่วนต่างๆ
 • Command + Delete : ลบไฟล์ที่เลือกอยู่
 • Command + Z : Undo (ย้อนหลับ)
 • Command + shift + Z : Redo
 • Command + Tab : สลับโปรแกรมที่เปิดอยู่
 • Command + Spacebar : เปลี่ยนภาษา
 • Command + S : เซฟข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่

คีย์ลัดที่ใช้บ่อยในการทำงาน

 • Command + i : ดูข้อมูลไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก (บน Finder)
 • Command + W : ปิดเฉพาะหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
 • Command + Q : ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
 • Command + Shift + 3 : ถ่ายภาพหน้าจอทั้งหมด
 • Command + Shift + 4 : เลือกถ่ายภาพหน้าจอเฉพาะส่วนที่ต้องการ
 • Command + Shift + 5 : ถ่ายวิดีโอหน้าจอ
 • Command + Shift + 4 + Spacebar : เลือกถ่ายภาพเฉพาะหน้าต่างที่ต้องการ
 • Shift + Command + R : เปิดหน้าต่าง AirDrop (บน Finder)
 • Command + M : ย่อหน้าต่างโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่
 • Command + Option + H : ย่อหน้าต่างโปรแกรมทั้งหมดยกเว้นที่ใช้งานอยู่
 • Command + ลูกศรขึ้น/ลง : Scroll ขึ้นสุด/ลงสุด
 • Control Command D : เปิด Dictionary
 • Spacebar : กด Spacebar ขณะที่กดเลือกไฟล์ภาพหรือวิดีโอ จะเป็นการเข้าไปดูอย่างรวดเร็ว
 • Command + Shift + N : สร้าง Folder ใหม่

สามารถดูวิธีการใช้งานบันทึกหน้าจอเป็นภาพและวิดีโออย่างละเอียดได้ที่ : วิธี Capture ภาพและวิดีโอ บน Mac, MacBook และ MacBook Air


คีย์ลัดขั้นสูงที่รู้ไว้ยิ่งดี

 • Command + Option + D : ซ่อน/แสดง Dock
 • Control + Option + Command + ปุ่มเปิด/ปิด : บังคับให้ Mac ปิดเครื่อง
 • Control + Command + ปุ่มเปิด/ปิด : บังคับให้ Mac รีสตาร์ทเครื่อง
 • Command + Option + esc : บังคับปิดโปรแกรมที่ต้องการ
 • Command + comma :เปิด preferences ของโปรแกรมที่ใช้อยู่
 • Command + L : พิมพ์ address bar ขณะใช้โปรแกรมท่องเว็บ
 • Control + Command + Space : เลือกใส่ตัวอักษรที่เป็นอักขระพิเศษ