วันหยุดไปรษณีย์ไทย 2564 ทุกเทศกาล รวมตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงสิ้นปี

รวมวันหยุดไปรษณีย์ไทยในปี 2564 โดยบทความนี้จะอ้างอิงจากวันหยุดเดิมที่ทางไปรษณีย์ไทยประกาศในปี 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางผู้เขียนจะรีบมาอัปเดตทันที

 

ในวันหยุดดังกล่าวบริการรับฝากสิ่งของและการขนส่งนำจ่าย อาจจะมีการเปิดให้บริการในบางวันหรือบางสาขา ทั้งนี้ ทางไปรษณีย์ไทยจะมีการอัปเดตล่วงหน้าอีกครั้งก่อนวันหยุดในแต่ละวัน

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่เปิดทำการและวันเวลาให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://kbms.thailandpost.com/portal หรือ THP Contact Center 1545

 

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา

เดือนเมษายน

 • วันที่ 6 เมษายน : วันจักรี
 • วันที่ 12-15 เมษายน : วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันที่ 3 พฤษภาคม : หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
 • วันที่ 10 พฤษภาคม : วันพืชมงคล
 • วันที่ 26 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน

 • วันที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม

 • วันที่ 24 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 25 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา
 • วันที่ 26 กรกฎาคม : หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 27 กรกฎาคม : หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดือนสิงหาคม

 • วันที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

 • วันที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช
 • วันที่ 25 ตุลาคม : หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

 • วันที่ 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ
 • วันที่ 6 ธันวาคม : หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
 • วันที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี