ราคาทองย้อนหลัง 10 ปี ต่ำสุด-สูงสุด

ราคาทองคำย้อนหลัง 10 ปี เทียบกับเงินบาทไทย แบ่งเป็นราคาต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละปี สำหรับเป็นข้อมูลให้คนที่กำลังจะลงทุนกับทองคำนำไปพิจารณา

ราคาทองปี พ.ศ 2554

 • ราคาทองต่ำสุด: 19,400 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 27,100 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2555

 • ราคาทองต่ำสุด: 23,050 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 25,900 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2556

 • ราคาทองต่ำสุด: 17,800 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 24,350 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2557

 • ราคาทองต่ำสุด: 17,750 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 21,150 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2558

 • ราคาทองต่ำสุด: 17,900
 • ราคาทองสูงสุด: 20,150

ราคาทองปี พ.ศ 2559

 • ราคาทองต่ำสุด: 18,200 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 22,800 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2560

 • ราคาทองต่ำสุด: 19,250 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 21,200 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2561

 • ราคาทองต่ำสุด: 18,150 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 20,300 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2562

 • ราคาทองต่ำสุด: 19,250 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 22,300 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2563

 • ราคาทองต่ำสุด: 24,650 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 30,400 บาท

ราคาทองปี พ.ศ 2564

 • ราคาทองต่ำสุด: 28,250 บาท
 • ราคาทองสูงสุด: 32,100 บาท

 

ที่มา : ทองคำราคา.com