ข้อมูลน้ําหนักและส่วนสูงเฉลี่ยของผู้หญิง เทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้หญิงทั่วประเทศ

บทความนี้จะนำผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างหญิงไทยทั่วประเทศจากหลายช่วงอายุ ลองดูว่าในกลุ่มของตัวคุณนั้นมีน้ำหนักส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไรครับ

 

การนำเสนอนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่เราอยากให้ทุกคนทราบถึงไซส์เฉลี่ยของแต่ละช่วงวัยเท่านั้น ไม่อยากให้ผู้อ่านเป็นกังวลในเรื่องรูปร่างของตนเอง เพราะไม่ใช่สาระสำคัญของร่างกาย รูปร่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณค่าของใครได้

 

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้หญิงรวมทุกช่วงอายุ

  • ส่วนสูง 159.32 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 52.70 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้หญิงอายุ 16-25 ปี

  • ส่วนสูง 158.28 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 56.26 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้หญิงอายุ 26-35 ปี

  • ส่วนสูง 157.27 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 59.79 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้หญิงอายุ 36-45 ปี

  • ส่วนสูง 169.49 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 71.01 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้หญิงอายุ 46-59 ปี

  • ส่วนสูง 155.56 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 60.05 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป

  • ส่วนสูง 153.49 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 58.58 กิโลกรัม

 

อ้างอิงจาก : http://www.sizethailand.org/region_all.html