น้ำหนักและส่วนสูงมาตรฐานชายไทย ต้องสูงแค่ไหนถึงเรียกว่ากำลังดี

ชายไทยหลายคนอาจเป็นกังวลในเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูง ว่าส่วนสูงหรือน้ำหนักของตัวเองนั้นอยู่ในระดับไหน เทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้ชายในประเทศไทย

 

บทความนี้จะนำผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างชายไทยทั่วประเทศ จากหลายช่วงอายุตั้งแต่ 16-25 ปี, 26-35 ปี, 36-45 ปี, 46-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ลองดูว่าในกลุ่มของตัวคุณนั้นมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไรครับ

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ชายรวมทุกช่วงอายุ

 • ส่วนสูง 169.46 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 68.83 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ชายอายุ 16-25 ปี

 • ส่วนสูง 171.36 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 64.24 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ชายอายุ 26-35 ปี

 • ส่วนสูง 170.98 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 70.22 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ชายอายุ 36-45 ปี

 • ส่วนสูง 169.49 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 71.01 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ชายอายุ 46-59 ปี

 • ส่วนสูง 168.17 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 71.07 กิโลกรัม

ค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป

 • ส่วนสูง 165.57 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 66.75 กิโลกรัม

 

สรุปค่าเฉลี่ยส่วนสูงและน้ำหนักของผู้ชายไทย

ส่วนสูงค่าเฉลี่ยของผู้ชายไทยในช่วงวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ จะอยู่ที่ราว 170 เซนติเมตร และหนักราว 67-70 กิโลกรัม ถือว่ากำลังดี โดยจากสถิติคนรุ่นใหม่จะมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยส่วนสูงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากโภชนาการที่ได้รับมีคุณภาพที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ทุกคนกังวลเรื่องรูปร่างมากจนเกินไปนัก รูปลักษณ์เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นด้วยตา และอาจไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ได้มากกว่าความรู้และทัศนคติของแต่ละบุคคล

 

อ้างอิงจาก : http://www.sizethailand.org/region_all.html