รวมเอกสารใช้แทนบัตรประชาชน ในกรณีบัตรสูญหายหรือลืมพกติดตัว

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัว แต่ในกรณีที่เราลืมหรือทำหาย มีเอกสารอะไรบ้างที่ใช้แทนได้ มาดูกัน

เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้ จะเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ มีรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน มีข้อมูลวันหมดอายุของเอกสารระบุชัดเจน

*** กฏในการใช้งานของสถานที่หรือแต่ละสถานการณ์จะไม่เหมือนกัน เอกสารแต่ละข้ออาจใช้ไม่ได้ในบางกรณี แต่พกไว้ก็อุ่นใจดี

เอกสารที่สามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้ในบางกรณี

  1. ใบขับขี่
  2. บัตรนักศึกษา
  3. บัตรข้าราชการ
  4. พาสปอร์ต
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. ทะเบียนบ้าน
  7. ใบแจ้งความบัตรประชาชนหายI