ชายไทยต้องเกณฑ์ทหารตอนอายุเท่าไร และรวมข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ความกังวลของชายไทยหลายคนคือการเกณฑ์ทหาร มาดูกันว่าอายุเท่าไร เกิดปี พ.ศ. อะไร จึงถึงวัยที่ต้องไปเกณฑ์ทหารหรือยื่นผ่อนผันได้แล้ว

อายุเท่าไรต้องไปเกณฑ์ทหาร?

การเกณฑ์ทหารจะกระทำกันในช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี ปีละครั้งและต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จำนวน 2 ปี แต่มีข้อยกเว้นและผ่อนผันสำหรับ ผู้ที่เรียนวิชารักษาดินแดน(ร.ด.) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ

การรับหมายเรียก (การรับหมายเกณฑ์) ทหารกองเกินทุกคนเมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปีบริบูรณ์) เพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ.นั้น

วิธีการคำนวนคือ นำปีปัจจุบันลบด้วยเกิดของตัวเอง หากได้ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป ต้องไปรับหมายเรียก

ตัวอย่างเช่น :

นาย A เกิดปี พ.ศ. 2544 จะต้องนำ 2564-2544 = 20 ดังนั้น นาย A ต้องไปรับหมายเรียกในปี 2564


 

การลงทะเบียนบัญชีทหารกองเกิน

การเกณฑ์ทหารจะต้องทำตอนอายุ 20 ย่าง 21 ปี แต่ก่อนหน้านี้ต้องมีการลงทะเบียนบัญชีทหารกองเกิน

  • อายุย่างเข้า 18 ปี (17 ปีบริบูรณ์) เช่น เกิด พ.ศ. 2524 ต้องไปขึ้นทะเบียนทหารใน พ.ศ. 2541
  • ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) ณ อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายใน พ.ศ.นั้น
  • ผู้ใดไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ปกติควรให้ผู้ปกครอง)
  • ถ้าไม่ไปแจ้งแทนในปีนั้น ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน ทางอำเภอแจ้งความดำเนินคดีมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


 

ที่มา :