จุดธูปกี่ดอกไหว้เจ้าที่ จำนวนธูปบอกอะไร และไหว้อะไรได้บ้าง?

จุดธูปกี่ดอก? คำถามยอดฮิตสำหรับชาวพุทธ เพราะจำนวนธูปแต่ละก้านนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มาดูกันว่าจำนวนธูปเท่าไช้สำหรับไหว้อะไรบ้าง

จุดธูปกี่ดอก ใช้กับการไหว้อะไรบ้าง

 • ธูป 1 ดอก : จุดธูปไหว้เจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน วิญญาณทั่วไป
 • ธูป 2 ดอก : สำหรับบูชาเจ้าที่
 • ธูป 3 ดอก : จุดบูชาพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • ธูป 4 ดอก : สำหรับใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี ธาตุทั้งสี่
 • ธูป 5 ดอก : ไหว้ทิศทั้ง 5
 • ธูป 6 ดอก : เสริมดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ธาตุไฟ
 • ธูป 7 ดอก : ไหว้ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิต
 • ธูป 8 ดอก : ไหว้เทพเจ้าชั้นสูงในความเชื่อของฮินดู
 • ธูป 9 ดอก : จุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ
 • ธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ สวดเสริมดวงชะตา
 • ธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง
 • ธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู
 • ธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์
 • ธูป 15 ดอก : ใช้สวดบูชาดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับธาตุ
 • ธูป 16 ดอก : บูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู พิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา หมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
 • ธูป 17 ดอก : บูชาตามกำลังพระพุทธ สวดเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวัน
 • ธูป 19 ดอก : บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ เสริมชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี
 • ธูป 21 ดอก : บูชาพระคุณของพ่อ จุดไหว้บูชาแม่พระธรณี เสริมดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์
 • ธูป 32 ดอก : จุดใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินและ 1 โลกมนุษย์
 • ธูป 39 ดอก : การบูชาพระแม่โพสพ
 • ธูป 56 ดอก : ใช้จุดไหว้บูชาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า
 • ธูป 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า