อัตราค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 ประเภทบ้านอยู่อาศัย อัปเดตล่าสุด

ข้อมูลนี้เป็นอัตราค่าไฟฟ้าอัปเดตล่าสุด สำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือบริเวณที่เกี่ยวข้องโดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

ค่าไฟจะถูกเก็บโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) จะมีหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งานด้วย ข้อมูลด้านล่าง เป็นอัตราสำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

 

อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

 • 15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 15) หน่วยละ 2.3488 บาท
 • 10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25) หน่วยละ 2.9882 บาท
 • 10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35) หน่วยละ 3.2405 บาท
 • 65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100) หน่วยละ 3.6237 บาท
 • 50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150) หน่วยละ 3.7171 บาท
 • 250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) หน่วยละ 4.2218 บาท
 • เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ 4.4217 บาท

อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่าา 150 หน่วยต่อเดือน

 • 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) หน่วยละ 3.2484 บาท
 • 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) หน่วยละ 4.2218 บาท
 • เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ 4.4217 บาท

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Tariff (TOU Tariff)

สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมิเตอร์แบบคิดค่าไฟตามช่วงเวลาของการใช้งาน

On Peak

 • เวลา 09.00 – 22.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

Off Peak

 • เวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
 • เวลา 00.00 – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)

 

ข้อมูลที่ควรทราบเพิ่มเติม

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่เป็นนิติบุคคล และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี
 • อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ใช้สามารถขอบิลค่าไฟแบบออนไลน์ได้ จากบทความนี้ วิธีขอรับบิลค่าไฟฟ้าออนไลน์ผ่านอีเมลและ SMS แทนบิลแบบกระดาษ

 

ที่มา : www.mea.or.th