อันตรายจากน้ำแข็งแห้งหรือดรายไอซ์ ข้อควรระวังเมื่อนำมาใช้งาน

ปัจจุบันมีการใช้น้ำแข็งแห้งหรือดรายไอซ์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งของที่ต้องรักษาอุณหภูมิ ควันในอาหารหรืองานรื่นเริงต่างๆ

เนื่องจากน้ำแข็งแห้งมีอุณภูมิที่เย็นจัดระดับ -80 องศาเซลเซียส จึงนำมาใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะอุสาหกรรมอาหาร แต่หากใช้ผิดวิธีก็อาจเกิดอันตรายได้เช่นกัน

ข้อควรระวังในการใช้น้ำแข็งแห้ง

  • ห้ามสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเด็ดขาด เพราะความเย็นจะทำให้ผิวหนังไหม้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
  • ขณะใช้งานควรสวมถุงมือหรือใช้กระดาษห่อ
  • ห้ามรับประทานหรือสัมผัสกับอาหารโดยตรง
  • ห้ามใช้กับภาชนะที่เป็นแก้ว เพราะอาจทำให้แตกได้ง่าย
  • ระวังควันจากน้ำแข็งแห้ง ตัวควันนั้นไม่ได้เป็นพิษต่อร่างกาย แต่จะทำให้หายใจลำบาก

คำแนะนำในการเก็บรักษา

  • บรรจุด้วยหีบห่อ เช่น กระดาษหลายๆ ชั้น
  • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
  • ห้ามเก็บในภาชนะปิดสนิท เพราะอาจทำให้ระเบิดได้
  • ไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นบ้านทั่วไป

ที่มา : pca.fda.moph.go.th