ข้อมูลที่จอดรถสนามบินดอนเมือง ราคาเท่าไร จอดที่ไหนได้บ้าง

บริเวณสนามบินดอนเมืองนั้นจะมีจุดจอดรถให้บริการหลายจุด สามารถจอดรถค้างคืนสำหรับการเดินทางหลายวันได้ โดยจะมีค่าบริการที่ต่างกันไป

ที่จอดรถบริเวณสนามบินดอนเมือง จะอยู่ด้วยกัน 4 แห่งดังนี้

1. อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 1 (ชั้นใต้ดิน)

 • อยู่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • รองรับรถยนต์ได้ 542 คัน

อัตราค่าบริการ

 • 1 ชม. ราคา 25 บาท
 • 2 ชม. ราคา 50 บาท
 • 3 ชม. ราคา 80 บาท
 • 4 ชม. ราคา 110 บาท
 • 5 ชม. ราคา 145 บาท
 • 6 ชม. ราคา 180 บาท
 • 7-24 ชม. ราคา 250 บาท

 

2. อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 2 (อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น)

 • อยู่บริเวณด้านข้างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
 • รองรับรถยนต์ได้ 1,498 คัน

อัตราค่าบริการ

 • 3 ชม. ราคา 20 บาท
 • 4 ชม. ราคา 40 บาท
 • 5 ชม. ราคา 60 บาท
 • 6 ชม. ราคา 80 บาท
 • 7 ชม. ราคา 100 บาท
 • 8-24 ชม. ราคา 250 บาท

 

3. อาคารจอดรถยนต์ภายในประเทศ

 • อยู่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ภายในประเทศ (หลังเดิม)
 • รองรับรถยนต์ได้ 470 คัน

อัตราค่าบริการ

 • 3 ชม. ราคา 20 บาท
 • 4 ชม. ราคา 40 บาท
 • 5 ชม. ราคา 60 บาท
 • 6 ชม. ราคา 80 บาท
 • 7 ชม. ราคา 100 บาท
 • 8-24 ชม. ราคา 250 บาท

 

4. บริการรับฝากจอดรถ Valet Parking

พนักงานบริการรับจอดรถ (Valet Parking) สามารถจองผ่านเว็บไซต์ www.valetparkingdonmueang.com หรือโทร 02-535-4512 โดยส่งรถให้กับพนักงานเพื่อฝากจอด 4 จุดได้แก่

 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ก่อนถึงประตู 1
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ก่อนถึงประตู 1
 • อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ตรงข้ามประตู 15
 • อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15

อัตราค่าบริการ Valet Parking

 • 0-4 ชม. ราคา 150 บาท
 • 4-7 ชม. ราคา 200 บาท
 • 7-24 ชม. ราคา 350 บาท
 • เกิน 24 ชม. ราคาวันละ 250 บาท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก