About Us

มนุษย์สายไอที ชอบดูหนัง ชอบความบันเทิง สนุกกับการทดลอง คนคว้า หาความรู้ พร้อมกับแบ่งปันความรู้ที่ได้มาให้กับผู้อ่าน เพราะเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยความรู้บนโลกอินเตอร์เน็ตที่ค้นหาได้ง่าย

ติดต่อเรา