ชายไทยต้องเกณฑ์ทหารตอนอายุเท่าไร และรวมข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ความกังวลของชายไทยหลายคนคือการเกณฑ์ทหาร มาดูกันว่าอายุเท่าไร เกิดปี พ.ศ. อะไร จึงถึงวัยที่ต้องไปเกณฑ์ทหารหรือยื่นผ่อนผันได้แล้ว

AnswerTH

AnswerTH

January 28, 2021

ค่าความดันโลหิตปกติเท่าไร และความดันเท่าไรถึงเรียกว่าสูง

ความดันโลหิตคืออะไร? ความดันโลหิตคือแรงดันของเลือดที่สูบฉีดจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยิ่งหัวใจฉีดเลือดแรง ค่าความดันที่วัดได้ก็จะยิ่งสูง

AnswerTH

AnswerTH

January 13, 2021