รวมเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เบอร์โทรฉุกเฉิน อัปเดตล่าสุด

รวมเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลสำหรับกรณีฉุกเฉิน หรือสามารถโทร 191 เพื่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดให้ได้ ผู้ใช้สามารถกดที่หมายเลขด้านล่าง โทรศัพท์จะโทรออกให้ทันที ไม่ต้องพิมพ์เอง

AnswerTH

AnswerTH

December 28, 2020