เปรียบเทียบอายุแมวกับอายุคน เมื่อแมวเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่ามนุษย์

เปรียบเทียบอายุระหว่างคนและแมว เนื่องจากแมวนั้นมีอายุที่ผ่านไปเร็วกว่ามนุษย์ มาดูกันว่าอายุของแมวแต่ละช่วงนั้นเปรียบเทียบได้กับเราตอนอายุเท่าไร

อายุของแมวเทียบกับคน

 • แมว 1 เดือน = คน 1 ปี
 • แมว 3 เดือน = คน 4 ปี
 • แมว 6 เดือน = คน 10 ปี
 • แมว 12 เดือน = คน 15 ปี
 • แมว 18 เดือน = คน 21 ปี
 • แมว 2 ปี = คน 24 ปี
 • แมว 3 ปี = คน 28 ปี
 • แมว 4 ปี = คน 32 ปี
 • แมว 5 ปี = คน 36 ปี
 • แมว 6 ปี = คน 40 ปี
 • แมว 7 ปี = คน 44 ปี
 • แมว 8 ปี = คน 48 ปี
 • แมว 9 ปี = คน 52 ปี
 • แมว 10 ปี = คน 56 ปี
 • แมว 11 ปี = คน 60 ปี
 • แมว 12 ปี = คน 64 ปี
 • แมว 13 ปี = คน 68 ปี