ยอดรวมสถิติการเกิดและเสียชีวิตในประเทศไทยล่าสุด เรียงตามจังหวัด

สถิติการเกิดและเสียชีวิตในประเทศไทยล่าสุด โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจของทะเบียนราษฎร์ปี 2563 (ล่าสุด) พร้อมกับตัวเลขสูงสุดเรียงตามจังหวัด

หากมีปีที่อัปเดตล่าสุดมากกว่านี้ ทีมงานจะมาอัปเดตตัวเลขทันที

อัตราการเกิดในประเทศไทย (2563)

 • รวมการเกิดทั้งปี 587,368 คน
 • กรุงเทพมหานคร 70,973 คน
 • จังหวัดสมุทรปราการ 12,126 คน
 • จังหวัดนนทบุรี 8,091 คน
 • จังหวัดปทุมธานี 10,131 คน
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,686 คน

อัตราการเสียชีวิตในประเทศไทย (2563)

 • รวมการเสียชีวิตทั้งปี 501,438 คน
 • กรุงเทพมหานคร 44,645 คน
 • จังหวัดสมุทรปราการ 8,969 คน
 • จังหวัดนนทบุรี 8,847 คน
 • จังหวัดปทุมธานี 8,083 คน
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6,788 คน

ข้อมูลจาก : stat.bora.dopa.go.th