วันหยุดธนาคาร 2564 และวันหยุดพิเศษ ตามประเพณีของสถาบันการเงิน

วันหยุดธนาคาร 2564 อัปเดตล่าสุด อ้างอิงตามกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

 

วันหยุดตามประเพณีของธนาคาร ประจําปี 2564

เดือน มกราคม

 • วันศุกร์ที่ 1 วันขึ้นปีใหม่

เดือน กุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ที่ 12 วันหยุดเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 • วันศุกร์ที่ 26 วันมาฆบูชา

เดือน เมษายน

 • วันอังคารที่ 6 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันอังคาร-วันพฤหัสบดีที่ 13-15 วันสงกรานต์

เดือน พฤษภาคม

 • วันจันทร์ที่ 3 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันอังคารที่ 4 วันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่26 วันวิสาขบูชา

เดือน มิถุนายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรราาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษร พระบรมราชินี

เดือน กรกฎาคม

 • วันจันทร์ที่ 26 วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดือน สิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 วันแม่แห่งชาติ

เดือน กันยายน

 • วันศุกร์ที่ 24 วันหยุดเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เดือน ตุลาคม

 • วันพุธที่ 13 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 22 ชดเชยวันปิยมหาราช

เดือน ธันวาคม

 • วันจันทร์ที่ 6 ชดเชยวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันศุกร์ที่ 10 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 วันสินปี

อ้างอิงจาก : เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย