รวมประเภทไฟล์ทั้งหมดที่สามารถ Upload ขึ้นไปบนเว็บ WordPress ได้

ข้อมูลประเภทไฟล์ทั้งหมดที่สามารถอัปโหลดผ่าน Media Upload ของ WordPress ได้ หากต้องการใช้ไฟล์ประเภทอื่น ต้องติดตั้ง plugin เพิ่ม หรืออัปโหลดผ่าน FTP แทน

ไฟล์รูปภาพ

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png
 • .gif
 • .ico

ไฟล์เอกสาร

 • .pdf (Portable Document Format; Adobe Acrobat)
 • .doc, .docx (Microsoft Word Document)
 • .ppt, .pptx, .pps, .ppsx (Microsoft PowerPoint Presentation)
 • .odt (OpenDocument Text Document)
 • .xls, .xlsx (Microsoft Excel Document)
 • .psd (Adobe Photoshop Document)

ไฟล์เสียง

 • .mp3
 • .m4a
 • .ogg
 • .wav

ไฟล์วิดีโอ

 • .mp4, .m4v (MPEG-4)
 • .mov (QuickTime)
 • .wmv (Windows Media Video)
 • .avi
 • .mpg
 • .ogv (Ogg)
 • .3gp (3GPP)
 • .3g2 (3GPP2)

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากประเภทไฟล์แล้ว หากไม่สามารถอัปโหลดได้ เนื่องจากปัญหาของขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป เพราะใน hosting บางเจ้าจะกำหนด limit ขนาดไฟล์ที่อัปโหลดไว้ด้วย

หากต้องการเพิ่มขนาดไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ ลองติดต่อผู้ให้บริการ hosting ที่ใช้งานอยู่ครับ

 

อ้างอิง : codex.wordpress.org