คำนวณค่าไฟแอร์ที่บ้านด้วยสูตรง่ายๆ พร้อมตัวอย่างการคำนวณค่าไฟต่อเดือน

เราสามารถคำนวณค่าไฟจากการเปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเองได้เป็นการคำนวณค่าไฟคร่าวๆ ว่าเราต้องจ่ายค่าไฟในการเปิดแอร์เดือนละกี่บาท

เป็นการคำนวณอย่างคร่าวๆ อาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น การเลือกอุณหภูมิ, การเลือกโหมด, การรั่วไหลของอากาศ, จำนวนคน เป็นต้น เพราะโดยปกติแล้วแอร์จะไม่ได้ทำงานเต็มที่ตลอดเวลา

 

สูตรคำนวนค่าไฟจากแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ

สมการหาค่าไฟต่อเดือน = (จำนวนวัตต์ x จำนวนชั่วโมงที่ใช้จริง x ค่าไฟต่อหน่วย x 30 วัน) / 1000

ตัวอย่างการคำนวณด้วยแอร์ในห้องทำงาน ขนาด 12,000 BTU จำนวนวัตต์อยู่ที่ 1,130 Watt เปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยอัตราค่าไฟ หน่วยละ 4.2 บาท จะได้ออกมาดังนี้

(1,130 x 8 x 4.2 x 30)/1,000 = 1,139 บาท/เดือน

** คำตอบที่ได้จากการคำนวณจะเป็นตัวเลขของค่าใช้จ่ายสูงสุดของค่าไฟจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพราะแอร์จะไม่ได้ทำงานเต็มกำลังวัตต์ตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับปัจจัยการตั้งค่าอีกมากมาย