20 คีย์ลัด macOS (Keyboard Shortcut) ที่ต้องใช้บ่อย มือใหม่รู้ไว้ ได้ใช้ชัวร์

รวมมาให้แล้ว 20 คีย์ลัดที่ใช้บ่อยมากบน macOS ทั้งบน Mac และ MacBook สำหรับมือใหม่และมือเก่าที่ยังใช้ไม่คล่อง รับรองว่าทำงานเร็วขึ้นแน่นอน

20 คีย์ลัดใช้บ่อยบน macOS

 1. Copy : Command + C
 2. Paste : Command + V
 3. เลือกรายการทั้งหมด : Command + A
 4. สลับโปรแกรม : Command + Tab
 5. ย่อหน้าต่าง : Command + M
 6. ขยายหน้าต่างแบบ Full Screen : Control + Command + F
 7. ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ : Command + W
 8. ปิดหโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ : Command + Q
 9. สับเปลี่ยนหน้าจอที่ขยาย : Control + ลูกษร ซ้าย/ขวา
 10. บังคับปิดโปรแกรม : Option + Command + Esc
 11. ค้นหาในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ : Command + F
 12. เรียกใช้งาน Spotlight (ค้นหาทุกอย่างในเครื่อง) : Command + Space bar
 13. Capture หน้าจอทั้งหมด : Command + Shift + 3
 14. Capture หน้าจอเฉพาะส่วนที่เลือก : Command + Shift + 4
 15. Capture หน้าจอเฉพาะโปรแกรมทีเ่ปิดอยู่ : Command + Shift + 5
 16. Undo : Command + Z
 17. Redo : Command + Shift + Z
 18. กดบันทึกในโปรแกรมต่างๆ : Command + S
 19. เปิดหน้าใหม่ : Command + N
 20. สร้างโฟลเดอร์ใหม่บน Finder : Shift + Command + N